همه

 پیچ و مهره ها از الزامات اصلی اتصالات در کلیه صنایع می باشد از جمله صنایع کلیدی ، صنایع نفت و پتروشیمی هستند که هم در خطوط انتقال سیالات در اتصالات فلنج ها و هم در اتصال استراکچرها به هم مورد استفاده قرار می گیرد ،  اتصال پیچ و مهره ای در بسیاری از شیر آلات صنعتی ، کلیه سیستمهای پایپینگ ، همچنین در اتصال قطعات ساختمانی نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.
امروزه با توجه به مشکلات ناشی از جوشکاری و سختی ها و استانداردهای سخت گیرانه مورد اجرا در کشورهای پیشرفته تمایل به استفاده از سازه های پیچ و مهره ای بسیار رونق گرفته است و ساختمانهای چند طبقه نیز از این نوع اتصالات استفاده می کنند
 

صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی